Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Kłodzko  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Kłodzko

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Kłodzko.

Mapa Geoportal Kłodzko
Mapa z granicą gminy Kłodzko

Dane urzędu

Urząd Gminy Kłodzkoul. Okrzei 8aKłodzko, 57-300

Tel: 74 6474100 wewn. 104

Fax: 74 6474103

Elektroniczna skrzynka podawcza: /ugklodzko/skrytka

E-mail: ug@gmina.klodzko.pl

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT gminy Kłodzko: 0208072

Witryna: www.gmina.klodzko.pl

Władze lokalne: Wójt Stanisław Longawasekretarz@gmina.klodzko.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Kłodzka

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Kłodzko to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Kłodzko na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Kłodzka, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Kłodzka, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Kłodzka

Gmina Kłodzko w liczbach

Powierzchnia gminy Kłodzko*

252 km2

176 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Kłodzko*

16 986 mieszkańców

438 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Kłodzko*

67 mieszkańców na km2

1161 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Kłodzko

Geoportal Kłodzko prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Kłodzko, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Kłodzko.

Dostęp do danych Geoportalu Kłodzko

Jak powstał Geoportal gminy Kłodzko?

Geoportal Kłodzko powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Kłodzko, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Kłodzko.

Geoportal Kłodzko umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Kłodzko oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Kłodzko, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Kłodzko

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Kłodzko?

Informacje na Geoportalu Kłodzko

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Kłodzko?

Korzyści z Geoportalu Kłodzko

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Kłodzko?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Kłodzko.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Kłodzko łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Kłodzku. W zależności od wybranej kompozycji mapy Kłodzka zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Kłodzko, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Kłodzko oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Kłodzko. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Kłodzka możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Kłodzka. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Kłodzko. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Kłodzko.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Kłodzku.

  Geoportal gminy Kłodzko posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Kłodzko. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Kłodzku sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Kłodzko przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Kłodzku.

  W Geoportalu Kłodzko przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Kłodzko. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Kłodzku. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Kłodzko zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Kłodzko, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Kłodzko oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Kłodzko.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Kłodzko. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Kłodzko są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Kłodzko podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Kłodzko.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Kłodzku. W Geoportalu gminy Kłodzko udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Kłodzku wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Kłodzko.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Kłodzko. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Kłodzko.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Kłodzko, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Kłodzko. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Kłodzko.

 • Zabytki w gminie Kłodzko

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Kłodzko. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Kłodzko oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Kłodzko.

 • Informacje o wyborach w gminie Kłodzko

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Kłodzko. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Kłodzko i wiele istotnych informacji.

Geoportal Kłodzko dla mieszkańców

Geoportal Kłodzko jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Kłodzko. Na mapie Kłodzka sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Kłodzko mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Kłodzko. Korzystając z map Geoportalu gminy Kłodzko w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Kłodzko są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Kłodzko dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Kłodzko dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu